Ni växer – tillsammans med oss.

Vi är ett utvecklingsföretag som hjälper samhälle, näringsliv och organisationer att hitta hållbara vägar till utveckling och lärande. Vi gör det genom analys, utvärdering och forskning där vi förenar teori och praktik. Ett effektivt sätt att stärka och förbättra.

Aktuellt

Nyttjar ni bara halva potentialen?

Arbetsplatser som är duktiga på att nyttja personalens hela potential upplever ofta fördelar och utvecklas bättre än andra. För att arbetsplatser ska […]

Stryrgrupp

Stupar era projekt på mållinjen?

Varför får så många projekt så kortlivade resultat? Vi hävdar att allt för mycket fokus läggs på projektledningen – en projektledning som […]

gamlabanor

Tänker personalen i gamla spår?

Då kan verksamheten få ett snabbt och ovälkommet slut. Apel erbjuder lösningen! Lärande ledarskap kan ge hela organisationen en trygg färd framåt. Läs […]

Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster