Nyttjar ni bara halva potentialen?

Arbetsplatser som är duktiga på att nyttja personalens hela potential upplever ofta fördelar och utvecklas bättre än andra. För att arbetsplatser ska kunna växa och utvecklas är det nödvändigt att såväl män som kvinnor kan bidra. Ett sätt att komma dit är att organisera ett medvetet arbete kring jämställdhet. Detta kan ske genom en jämställdhetsplan, något som arbetsplatser med över 25 anställda enligt lag ska ha.

Apel erbjuder Stöd med jämställdhetsplanen. Läs mer om tjänsten här.

Anders Axelsson

Anders Axelsson

Utvecklingsledare

Anders har stor erfarenhet av att leda större utvecklingsprojekt och värdefull specialkompetens som processtöd inom projektutveckling och arbetsplatslärande. Han är även rutinerad […]

Läs mer »

Våra tjänster