Nyttjar ni bara halva potentialen?

Arbetsplatser som är duktiga på att nyttja personalens hela potential upplever ofta fördelar och utvecklas bättre än andra. För att arbetsplatser ska kunna växa och utvecklas är det nödvändigt att såväl män som kvinnor kan bidra. Ett sätt att komma dit är att organisera ett medvetet arbete kring jämställdhet. Detta kan ske genom en jämställdhetsplan, något som arbetsplatser med över 25 anställda enligt lag ska ha.

Apel erbjuder Stöd med jämställdhetsplanen. Läs mer om tjänsten här.

Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster