Stupar era projekt på mållinjen?

Varför får så många projekt så kortlivade resultat? Vi hävdar att allt för mycket fokus läggs på projektledningen – en projektledning som oftast saknar långsiktigt mandat att förändra något i organisationen. Det krävs att personer med mandat följer projektets resultat, styr det aktivt utifrån organisationens långsiktiga behov och lyckas engagera de övriga aktörer som krävs för att få förändring till stånd.

Apels styrgruppsutbildning hjälper er att reda ut ansvar och roller. Läs mer om tjänsten här.

Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster