Nyttjar ni bara halva potentialen?

Arbetsplatser som är duktiga på att nyttja personalens hela potential upplever ofta fördelar och utvecklas bättre än andra. För att arbetsplatser ska […]

Stupar era projekt på mållinjen?

Varför får så många projekt så kortlivade resultat? Vi hävdar att allt för mycket fokus läggs på projektledningen – en projektledning som […]

Tänker personalen i gamla spår?

Då kan verksamheten få ett snabbt och ovälkommet slut. Apel erbjuder lösningen! Lärande ledarskap kan ge hela organisationen en trygg färd framåt. Läs […]

Behöver ni en jämställdhetsplan?

Apel erbjuder stöd i arbete med att ta fram planer för jämställdhet. Med avstamp i diskrimineringslagen och i era egna riktlinjer och styrdokument, utarbetas en […]

ESF-förstudier just nu

Apel genomför och medverkar i ett antal ESF-förstudier som just nu bedrivs i Sveriges olika regioner: -       Vi är projektägare för två […]

Socialfondsprojekt har gett förändringar

En stor intervju-studie har kartlagt effekterna ute i verksamheter av drygt hundra avslutade ESF-projekt. Studien har resulterat i denna nya och unika […]

Leader Bergslagen ska utvärderas

Apel har fått uppdraget att utvärdera Leader Bergslagen. Bakgrunden är att varje LAG (Local action group) ska lämna in en slutredovisning över […]

Anders Axelsson

Anders Axelsson

Utvecklingsledare

Anders har stor erfarenhet av att leda större utvecklingsprojekt och värdefull specialkompetens som processtöd inom projektutveckling och arbetsplatslärande. Han är även rutinerad […]

Läs mer »

Våra tjänster