Anders Axelsson

Anders Axelsson

019-17 40 58
070-318 71 07

Anders har stor erfarenhet av att leda större utvecklingsprojekt och värdefull specialkompetens som processtöd inom projektutveckling och arbetsplatslärande. Han är även rutinerad föreläsare, utvärderare, nätverkskoordinator och strategisk vägledare, i synnerhet inom området lärande och kommunikation. Anders är utbildad socionom med kompletterande studier i pedagogik.

Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster