Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

019-17 40 59
070-229 56 73

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB.

Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal utvärderingsuppdrag. Han har också betydande erfarenhet av projektutveckling och processtöd. Vad gäller utbildning har Erik en fil.mag. i statskunskap och en fil.dr i pedagogik.

Utbildningspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, integration, innovation och regional utveckling är frågor som Erik arbetat med under lång tid.

Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Partner och seniorkonsult

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB. Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal […]

Läs mer »

Våra tjänster