Apel AB är ett konsultföretag hemmahörande i Örebro.

Vi erbjuder utvecklingsstöd, utvärdering, utbildning samt stöd i projektutveckling och projektekonomi.

Vi har sedan många år arbetat med frågor om lärande och utveckling i arbetslivet, till nytta för samhället och individerna. Utbildning, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och integration, liksom att organisera för samverkan, är våra kärnområden.

I våra utvärderingsuppdrag arbetar vi med konceptet lärande utvärdering.

Vi är väl förtrogna med förutsättningar inom politiskt styrda organisationer. Utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik är politikområden som vi sedan starten arbetat mycket med.

Under hela Apels existens har frågor om hur teoretisk och praktisk kunskap, liksom lärande i utbildning och lärande i arbete kan förenas varit centrala.

Erik Jakobsson

Partner och seniorkonsult

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB. Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal […]

Läs mer »

Våra tjänster