Apel AB

Vår verksamhet finns inom Apel AB.

Apel är ett utvecklingsföretag som arbetar med att stödja näringslivets och samhällets aktörer i att lära, stärkas och växa. Vi anlitas för att utveckla, utvärdera och stödja. Dessutom delar vi vår kunskap genom publikationer, utbildningar, workshops och seminarier.

Vårt kontor finns i centrala Örebro samt en filial i Uppsala, men vi har hela Sverige som arbetsfält. Hos oss finns kompetens inom strategier, forskning, utvecklingsledning och ekonomi. Vi är idéburna samhällsentreprenörer och erbjuder olika forskningsbaserade tjänster där vi ger interaktivt stöd för en hållbar tillväxt.

Apel Partner Group AB

4 medarbetare bildar 2015 Apel Partner Group AB – APG. I december 2015 köper APG Apel AB av Stiftelsen Apel.

Carina Åberg

_D9B2601

Utvecklingsstrateg

Carina har betydande erfarenhet av att utveckla och leda stora projekt som bygger på samverkan mellan olika aktörer och värdefull specialkompetens vid […]

Läs mer »

Våra tjänster