Aktiv forskning inom Apel hör nu till historien…

Vårt arbete och service till våra kunder genomsyras ändå av de resultat som tidigare forskning gav:

 

Apel forskade…

Forskning är ett vetenskapligt arbete för att få mer kunskap inom ett visst område. Vi forskade interaktivt. Det betyder att vår forskning skedde tillsammans med aktörer och målgrupper där vi lärde oss av varandra. Den nya gemensamma kunskapen använde vi sedan för att utveckla verksamheten framåt. En gemensam kunskapsbildning – som ger utvecklingskraft i praktiken.

Apel samverkade…

Vår forskning skedde i nära samarbete med olika akademier, universitet och högskolor runt om i landet. Målet var att vår forskning på ett effektivt sätt ska vara till nytta för företag, organisationer och samhälle.

Våra forskningsprojekt

Apel forskade om lärande på arbetsplatsen, bland annat om hur teori och praktik kan förenas, hur ett individuellt och organisatoriskt lärande kan gå hand i hand, och vad som krävs för att utbildningssystemet och arbetslivet ska kunna samverka i mer jämlika former.

Vi forskade också om hur ett utvecklingsarbete kan göras mer hållbart. Det handlar bland annat om hur utveckling kan kombineras med vardagsarbetet. Hållbarheten påverkas av hur ett utvecklingsarbete ägs, styrs och leds. Både hållbarhet och spridning kan påverkas av samverkan i form av nätverk, partnerskap och innovationssystem.

Vi forskade även om hur chefer kan driva ett utvecklingsarbete tillsammans med de anställda, om arbete med jämställdhetsintegrering och hur nya koncept, exempelvis lean production, kan implementeras ute i verksamheten.

Kontaktperson Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster