Apel utvecklar…

Utveckling handlar om att förändra eller skapa nytt. För oss är utveckling att driva verksamheter framåt genom lärande och gemensam handling. En verksamhet som bedriver systematiskt lärande blir stark och livskraftig.

Apel kan visa hur lärandet i och mellan organisationer kan ge goda förutsättningar för hållbara effekter. Vi kan det här med hållbara utvecklingsprocesser.

Apel utvärderar…

Utvärdering talar ofta om resultatet av något i efterhand. För oss är utvärdering lärande längs vägen och samtidigt möjlighet till förändring under själva processen. Apel kan visa hur utvärdering blir en aktiv del av verksamhetens utveckling.

Apel ger stöd och kunskaper…

Vi erbjuder stöd inför projektplanering och i ansökningsskrivandet, hjälp med jämställdhetsplaner på arbetsplatser och kunskaper för implementering av utvecklingsarbetens resultat. Vi håller styrguppsutbildningar samt utbildar i lärande ledarskap och jämställdhetsintegrering.

Apel utbildar…

Vi är vana vid att leda workshops och utbildningar. Vi arbetar med ett koncept som vi kallar dialogutbildning, vilket handlar om att varva korta kunskapsavsnitt med grupparbeten och dialog. Våra bästa utbildningar heter Styrgruppsutbildning, Lärande ledarskap och Hållbar samverkan.
Läs våra produktblad

 

 

Kontaktperson Erik Jakobsson

Erik Jakobsson

Konsult, forskare

Erik har betydande erfarenhet av att följa, utvärdera och stödja utvecklingsprocesser inom skiftande områden och miljöer med specialkunskaper inom regional utveckling, samverkan, […]

Läs mer »

Våra tjänster