Erik Jakobsson

019-17 40 59
070-229 56 73

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB.

Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal utvärderingsuppdrag. Han har också betydande erfarenhet av projektutveckling och processtöd. Vad gäller utbildning har Erik en fil.mag. i statskunskap och en fil.dr i pedagogik.

Utbildningspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, integration, innovation och regional utveckling är frågor som Erik arbetat med under lång tid.

Susanne Björk Satta

Partner och seniorkonsult

Susanne har mångårig erfarenhet av att ansvara för ekonomin, i både offentliga och privata verksamheter. Hon är även rutinerad som projektledare/ekonomiansvarig samt […]

Läs mer »

Våra tjänster