Erik Jakobsson

019-17 40 59
070-229 56 73

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB.

Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal utvärderingsuppdrag. Han har också betydande erfarenhet av projektutveckling och processtöd. Vad gäller utbildning har Erik en fil.mag. i statskunskap och en fil.dr i pedagogik.

Utbildningspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, integration, innovation och regional utveckling är frågor som Erik arbetat med under lång tid.

Carina Åberg

Utvecklingsstrateg

Carina har betydande erfarenhet av att utveckla och leda stora projekt som bygger på samverkan mellan olika aktörer och värdefull specialkompetens vid […]

Läs mer »

Våra tjänster