Apel AB är ett konsultföretag hemmahörande i Örebro.

Vi erbjuder utvecklingsstöd, utvärdering, utbildning samt stöd i projektutveckling och projektekonomi.

Vi har sedan många år arbetat med frågor om lärande och utveckling i arbetslivet, till nytta för samhället och individerna. Utbildning, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och integration, liksom att organisera för samverkan, är våra kärnområden.

I våra utvärderingsuppdrag arbetar vi med konceptet lärande utvärdering.

Vi är väl förtrogna med förutsättningar inom politiskt styrda organisationer. Utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik är politikområden som vi sedan starten arbetat mycket med.

Under hela Apels existens har frågor om hur teoretisk och praktisk kunskap, liksom lärande i utbildning och lärande i arbete kan förenas varit centrala.

Susanne Björk Satta

Partner och seniorkonsult

Susanne har mångårig erfarenhet av att ansvara för ekonomin, i både offentliga och privata verksamheter. Hon är även rutinerad som projektledare/ekonomiansvarig samt […]

Läs mer »

Våra tjänster