Utvecklingsstöd

Utvecklingsarbeten behöver stöd, sparring och den kritiska blicken från en utomstående.

Fyra parametrar behöver förbättras för att få till långsiktighet och kvalitet:

  • Tydligare utvecklingsidé
  • Effektivare projektorganisering
  • Bättre delaktighet
  • Mer kreativt lärande

Apel har arbetat med kvalificerat processtöd åt statliga myndigheter, kommuner, regioner och olika intresseorganisationer.

Utvärdering

Apel har under många år arbetat med utvärderingar och varit en aktiv kraft i att utveckla konceptet lärande utvärdering.

Utvärderingen ska

  • Komma in tidigt
  • Vara kommunikativ
  • Ge tillfällen för analys och reflektion
  • Erbjuda mer av kritiska inspel än en mer traditionell utvärdering

Målet är att utvärderingen ska vara utvecklingsstödjande samtidigt som den bidrar till att synliggöra och värdera resultat och effekter.

Projektutveckling och projektekonomi

Vi har stor erfarenhet av att ge stöd till projekt, både i processen att forma de förutsättningar som behövs för att ett utvecklingsarbete ska bli
effektivt och när det gäller projektorganisering, projektekonomi och projektansökningar.

Utbildning

Vi är vana vid att leda workshops och utbildningar. Vi arbetar med ett koncept som vi kallar dialogutbildning, vilket handlar om att varva korta kunskapsavsnitt med grupparbeten
och dialog. Våra bästa utbildningar heter Styrgruppsutbildning, Lärande ledarskap och Hållbar samverkan.

 

 

Kontaktperson Erik Jakobsson

Partner och seniorkonsult

Erik är partner och seniorkonsult vid Apel AB. Erik har utvärdering som specialkompetens och har utfört och ansvarat för ett stort antal […]

Läs mer »

Våra tjänster